NL Language

EN
DE

Boek: Cornelis Lely

Cornelis Lely. Ingenieur van het nieuwe Nederland - Cees Banning


 

Cornelis Lely - Ingenieur van het nieuwe Nederland De afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee zijn het levenswerk van ingenieur Cornelis Lely (1854-1929). Zonder hem zou er in 1932 geen Afsluitdijk - en geen IJsselmeer - zijn gekomen. Maar ook geen Lawaspoorweg in Suriname, geen Ongevallenwet, geen witte strepen op het perron van het NS-station. Hij was minister in drie kabinetten die veel veranderingen in de samenleving tot stand hebben gebracht. Lely droeg bij aan de emancipatie van de 'gewone Nederlander' die kiesrecht kreeg. Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland is de biografie van een rode liberaal die niet werd gedreven door de honger naar status, geld of macht, maar door de kracht van nieuwe ideeën. Een doopsgezinde man, die leefde voor zijn gezin en wiens wereld instortte toen zijn vrouw - de moeder van zijn zes kinderen - stierf. 'Dit boek geeft een mooi beeld van Cornelis Lely, de periode waarin hij leefde en zijn nalatenschap. Een zeer leesbare en secure biografie.' Jan Lely (voorzitter van de Cornelis Lely Stichting.) Cees Banning (1959) is docent economie en freelance journalist. Hij werkte ruim 25 jaar bij NRC Handelsblad. Hij publiceerde De onzichtbare hand van de politiek - Over paarse mores en heimelijke steun aan Philips (met Tom-Jan Meeus) en Balkan aan de Noordzee; over het Joegoslavië-tribunaal, over recht en onrecht (met Petra de Koning).

 

Met dit boek voltooit Ed Voigt, Lelykenner bij uitstek, zijn onderzoek naar de grondlegger van de Zuiderzeewerken en de IJsselmeer polders. Voigt nam onder andere de stamboom van de ingenieur onder de loep. ‘Ik werd steeds nieuwsgieriger naar de man, die in de tijd dat hij leefde een visionair was. Lely werd vereenzelvigd met de Zuiderzeewerken, maar wat hij daarnaast deed was niet zo bekend. Zelfs niet bij zijn familie.’

Honderden uren bladerde Ed Voigt de afgelopen jaren door goed bewaarde documenten in verschillende archieven. Keer op keer stuitte hij op bijzondere ontdekkingen.