NL Language

EN
DE

Congres ‘Nederland over 100 jaar!‘

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet organiseert de provincie Flevoland in samenwerking met medeoverheden en partners op 14 juni 2018 het congres ‘Nederland over 100 jaar’.

 

Een congres dat plaatsvindt in het hart van de voormalige Zuiderzee in aanwezigheid van onder meer de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Tijdens het congres staan de volgende onderwerpen centraal:
 

Waterveiligheid

Nederland staat voor grote wateruitdagingen – too much, too little, too dirty - die vragen om een logische volgende stap op de huidige (Delta)werken. Een brede aanpak die vele verschillende betrokkenen en samenhangende thema’s raakt, zoals klimaatverandering, waterkwaliteit, bodemdaling, zeespiegelstijging, verzilting, maar ook omgaan met kennis en data, cultureel erfgoed en de samenleving. Hoe houden we Nederland ook in de toekomst leefbaar en veilig? Hoe kunnen we de lessen uit het verleden gebruiken voor deze nieuwe uitdagingen? En welke innovaties heb je nodig om de opgaven aan te kunnen?

Duurzame Toekomst

Het IJsselmeergebied heeft vele verschijningsvormen gekend, waarbij ingrepen van de mens en natuurlijke klimaatschommelingen belangrijke factoren zijn geweest. We willen Nederland beschermen, maar tegelijkertijd ook de verbinding leggen met innovaties in wonen, werken, voedselproductie, landbouw en ecologische kwaliteit. De veerkracht van het ecosysteem is afgenomen. Hoe ziet dit er over 100 jaar uit? Hoe stel je vast wat belangrijke karakteristieken zijn en wat betekent dit voor de keuzes in landinrichting? Hoe maken we beslissingen daarover toekomstbestendig?

Samenwerking

Leven met water is een eeuwenlange uitdaging van Nederland. Als land is het essentieel de too much, too little, too dirty-uitdagingen aan te gaan door sterke domein overstijgende samenwerkingen. Nederlandse bedrijven worden over de hele wereld gevraagd om mee te werken aan het omgaan met water, maar ook binnen de Nederlandse grenzen moeten we denken en praten over toekomstige samenwerkingen. Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe en wat hebben we daarvoor nodig? Hoe kun je toekomstige opgaven samen het hoofd bieden en deze ook in het buitenland integreren?

Aan het einde van de dag is er een bijzondere vlootschouw met historische en moderne schepen in de nabijgelegen Bataviahaven. Deze vlootschouw zal Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden met de Groene Draeck afnemen in het kader van de 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet.

Heeft u interesse in het bijwonen van dit congres?

Stuur dan een mail naar: 100jaarzuiderzeewet@flevoland.nl of meld u hier direct aan