NL Language

EN
DE

Cornelis Lely Lezing

Dit jaar viert Nederland 100 jaar Zuiderzeewet, een markant moment in de Nederlandse geschiedenis. De totstandkoming van de Zuiderzeewet was vooral de verdienste van ingenieur en staatsman Cornelis Lely. Hij ontwikkelde als technisch ingenieur zelf het plan voor de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee en wist als politiek strateeg en bestuurder zijn toekomstvisie op het Zuiderzeegebied tot wet te maken.

In de Cornelis Lely Lezing 2018, ‘Beweging in de polder; besluitvorming over breed waterbeheer in de 21e eeuw’, kijkt mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, met de blik van Cornelis Lely naar de toekomst van het IJsselmeergebied. Zij zal proberen de blik van Lely te projecteren op hedendaagse vraagstukken zoals het bestuur en de besluitvorming met betrekking tot het waterbeheer, de kansen die de watertechnologie momenteel aan Nederland biedt en de waarde die het IJsselmeergebied heeft voor onze toekomst.

Het programma van de Cornelis Lely Lezing voor woensdag 12 september a.s. is als volgt:

15.00-15.30 uur Inloop
15.30-15.35 uur Opening door de heer drs. Chris Leeuwe, voorzitter Stichting Kennistransfercentrum Flevoland
15.35-15.45 uur Inleiding door mevrouw mr. Ina Adema, burgemeester van Lelystad
15.45-16.30 uur Cornelis Lely Lezing door mevrouw drs. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat
16.30-16.50 uur Co-referaat door ir. Hetty Klavers, dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland
16.50- 17.45 uur afsluiting en receptie

De lezing vindt plaats in het Provinciehuis van Flevoland, Visarenddreef 1 in Lelystad.
Aanmelden kan via aanmelding@batavialand.nl o.v.v. CLL 2018