NL Language

EN
DE

Hetty Klavers

Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland

ir. Hetty Klavers, dijkgraaf bij Waterschap Zuiderzeeland, studeerde Toegepaste Wiskunde. Zij werkt al sinds 1989 met veel plezier in ‘het water’ aan veel verschillende uitdagingen, zoals het Deltaprogramma IJsselmeergebied.

 

Op de vraag: "Wat heeft volgens u het aanvaarden van de Zuiderzeewet betekend voor ons land?"antwoordt ze: "De Zuiderzeewet heeft grootse waterbouwkundige projecten mogelijk gemaakt, die het veiliger hebben gemaakt om in Nederland te leven op de grens van land en water. De Zuiderzeewerken hebben bovendien nieuw land gecreëerd, waardoor in een belangrijke behoefte aan leef- en landbouwgrond is voorzien".

 

Waarom draagt u de 100 jaar Zuiderzeewet viering een warm hart toe?: "Zonder de inpoldering van de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zou Flevoland - het grootste deel van het werkgebied van Waterschap Zuiderzeeland - niet bestaan. Dus voor ons heeft de Zuiderzeewet een zeer bijzondere betekenis. Deze viering biedt ons ook allerlei kansen en mogelijkheden om onder de aandacht te brengen hoe belangrijk het is dat we schoon en voldoende water hebben, en hier in veiligheid kunnen leven. En wat inwoners en bedrijven  zelf kunnen bijdragen aan het waterbeheer in hun omgeving. Dat blijft voor ons een prachtige uitdaging: Water beweegt ons!"