NL Language

EN
DE

Louis Schouwstra

HID Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Wat is volgens u de betekenis van het aanvaarden van de Zuiderzeewet?

De wet heeft enorm veel betekend voor de waterveiligheid van Nederland. Waterveiligheid was, is en blijft een heel belangrijk thema voor Nederland. We moeten niet vergeten dat we in ons land onder NAP leven en dat dit mogelijk is door onder andere de Afsluitdijk, die een groot deel van Nederland vandaag de dag nog steeds beschermt tegen hoogwater en overstromingen.

 

Waarom draagt u de 100 jaar Zuiderzeewet viering een warm hart toe?

De Zuiderzeewet is in de aanloop naar 1918 door het ministerie voorbereid door minister Cornelis Lely. In de uitvoering van de Zuiderzeewerken heeft het ministerie een cruciale rol gespeeld, waar we met zijn allen trots op mogen zijn.. De Zuiderzeewet heeft de basis gelegd voor de Zuiderzeewerken, die behoren tot de grootste waterbouwkundige projecten die ooit zijn uitgevoerd. Rijkswaterstaat blijft samen met de waterschappen en andere partners bouwen aan de waterveiligheid van Nederland, kijk maar naar de versterking van zowel de Afsluit- als de Houtribdijk. Prachtige projecten, waar we als Nederlander ook weer met dezelfde trots naar mogen kijken.