NL Language

EN
DE

Pieter van Maaren

Burgemeester Gemeente Urk 
 

Op de vraag: 'wat heeft volgens u het aanvaarden van de Zuiderzeewet betekend voor ons land?' antwoordt burgemeester van Maaren: "Met het aanvaarden van de Zuiderzeewet is het landschap van Nederland fundamenteel veranderd. We hebben er een provincie bij gekregen met een heel eigen dynamiek in bevolkingsopbouw en economie. Flevoland kent een bloeiende maritieme en agrarische sector, maar ook veel innovatie op het gebied van duurzaamheid".

 

Waarom draagt u de viering van 100 jaar Zuiderzeewet een warm hart toe? Van Maaren: "Urk is de parel van Flevoland. Als oudste gemeente heeft Urk een bijzondere plaats in de provincie. Vroeger konden de mensen nog niet weten wat de inpoldering van de Zuiderzee teweeg zou brengen, men dacht dat dit het einde was voor de visserij op Urk. Niets bleek echter minder waar. Urkers zijn inventief en kozen het ruime sop: vissers trokken met hun schepen naar de Noordzee. Met de vangst van schelvis, schol en tong brak een bloeiperiode voor de sector aanNu, honderd jaar later, kunnen we allemaal zien wat de Zuiderzeewet voor goeds heeft gebracht. Daar mogen we best op een feestelijke manier bij stilstaan".