NL Language

EN
DE

Symposium Flevo Genootschap

“EENE KWESTIE VAN NOODZAKELIJKHEID”

100 jaar Zuiderzeewet, 80 jaar Genootschap Flevo

 

“Eene kwestie van noodzakelijkheid” noemde Ir. C. Lely na de watersnoodramp van 1916 de drooglegging van de Zuiderzee in een brief aan zijn zoon. Het leidde uiteindelijk tot de Zuiderzeewet, die honderd jaar geleden werd aanvaard. In 1938 werd het Genootschap Flevo opgericht. De leden ervan voelen zich nauw betrokken bij verleden, heden en toekomst van het IJsselmeergebied. De aandacht gaat uit naar veranderingsprocessen op ruimtelijk, economisch, sociaal en cultureel gebied. Op 14 november organiseert het Genootschap Flevo in Theater ’t Voorhuys te Emmeloord een feestelijk middagsymposium  naar aanleiding van beide jubilea.


Programma 14 november 2018

13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee; muzikale omlijsting door leden van Flevo Brass

13.30 uur: Welkomstwoord door Dick van Hemmen, bestuurslid

13.40 uur: ‘Cornelis Lely, grondlegger van het moderne Nederland’, door dr. Willem van der Ham, biograaf van Lely

De uitvoering van het Zuiderzeeproject liep vrijwel parallel aan de ontwikkeling van de film als medium. Cineasten brachten de Zuiderzee en de afsluiting en droogmaking ervan zeer indrukwekkend in beeld. De clash tussen traditie en moderniteit – het sociale drama van de oude vissersbevolking en de aanleg en inrichting van het nieuw land en een nieuwe maatschappij – was een prachtig thema. Willem van der Ham schetst aan de hand van een compilatie van filmbeelden de figuur van Lely en de wording van zijn meesterwerk.

14.30 uur: ’80 jaar Genootschap Flevo’ door Andries Greiner, voorzitter

14.45 uur: Pauze

15.15 uur: KEYNOTE SPEECH:
‘Water, Nederlands aartsvijand en boezemvriend’door prof.dr. Herman Pleij, historisch letterkundige en emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam

16.15 uur: ‘De betekenis van de Zuiderzeewet, nu’ door mr. Ralph Pans, lid van de Raad van State en voormalig burgemeester van Almere

16.45 uur: Vertoning van de Lely-suite, een muzikale documentaire over ir. Cornelis Lely, de visionaire man achter de Zuiderzeewerken

Leidraad in de door Miranda van der Spek geregisseerde documentaire is een speciaal door Thomas Geerts, trompettist van het Amsterdam Brass Quintet, gecomponeerde muzieksuite. Deze wordt live uitgevoerd in het landschap, gebruikmakend van natuurlijke elementen, en gecombineerd met verhalen van betrokkenen, animaties en archiefbeelden. De verhalen belichten steeds vanuit een ander perspectief de grootsheid van de Zuiderzee- werken. Ze komen uit de eerste hand of uit de overlevering van een waterbouwkundige, een baggeraar, een steenzetter, een visser en een tegenstander van de inpoldering. Maar ook betrokkenen die een blik in de toekomst werpen komen aan het woord, onder wie kunstenaar Daan Roosegaarde en planoloog Zef Hemel, die een beeld schetst van Flevoland in 2050.

17.15 uur: Terugblik en afsluiting door Andries Greiner

17.30 uur: Informeel samenzijn

18.00 uur: Einde

Aanmelding

Deelname aan het symposium is uitsluitend mogelijk na aanmelding bij de secretaris van Genootschap Flevo: a.geurts78@chello.nl, of: Schoutstraat 62, 1315 EX ALMERE.
Vermeld naast uw naam ook adres, telefoonnummer en eventueel organisatie, instelling of bedrijf waaraan u verbonden bent.

Aanmelden vóór woensdag 7 november a.s.

Leden van Genootschap Flevo hebben gratis toegang tot het jubileumsymposium. Andere belangstellenden dienen tegelijk met hun aanmelding een bedrag van €12,50 over te maken op IBAN NL 53 INGB 0000 349818 van Genootschap Flevo te Lelystad. Vermeld bij uw betaling de naam van de deelnemer(s).
Wie na aanmelding onverhoopt alsnog verhinderd is, wordt verzocht zich af te melden via a.geurts78@chello.nl, zodat vrijgekomen plaatsen herbezet kunnen worden.

www.genootschapflevo.nl