NL Language

EN
DE

Van Schokland gekomen

Bij Uitgeverij De Twaalfde Provincie is op 14 juni 2018 een door Mario Withoud geschreven roman verschenen. Een boek dat op een goede en aantrekkelijke wijze het ontstaan, het verhaal van Flevoland voor een groot publiek toegankelijk maakt. Een roman waarin door middel van een familiekroniek de geschiedenis van Flevoland (en de gemeentes en organisaties daarin) geschetst wordt. Een dergelijk boek is niet eerder over Flevoland verschenen.
De familiekroniek eindigt in de tegenwoordige tijd.

De roman start in 1825, met de stormvloed waarbij het dan nog bewoonde Schokland wordt overspoeld en enkele decennia later definitief ontruimd wordt waarna de bewoners “uitwaaieren” naar elders in het land. Onder meer naar Urk waar vandaan leden van het nageslacht op hun beurt deels weer vertrekken van Urk.

Die belanden bijvoorbeeld in Noord-Holland, waar ze opnieuw te maken krijgen met overstromingen en later meewerken aan de voltooiing van de Afsluitdijk. Anderen komen uiteindelijk terecht in Den Haag, waar een nazaat in dienst is van Cornelis Lely.

In de huidige tijd wonen nabestaanden en andere personages in onder meer Almere, waar ze in de zestiger en zeventiger jaren naar toe verhuisd zijn. Ook de geschiedenis van deze stad wordt zo weergegeven.

Historisch correct

De gewone personages en hun (interpretatie van de) geschiedenis zijn fictief. Historische figuren en de aangehaalde feiten zijn waarheidsgetrouw.

Thema

Strijd, bouwen en innoveren zijn thema’s in het boek.  Onder meer de strijd tegen vooroordelen over Flevoland en steden als Almere en lelystad die tot op de dag van vandaag door gaat. Net als het op innovatieve wijze bouwen aan  de stad.

Over Mario Withoud

Mario is journalist, schrijver en dichter. Hij schreef onder meer een boek over het Zuiderzeeproject: “Van water  tot Flevoland” en is coauteur van het boek  “Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten”.  Hij publiceerde talloze non-fictie en verhalende fictieteksten in kranten, weekbladen en andere media. Gedichten die hij schreef als officieel Stadsdichter van Almere zijn opgenomen in drie verzamelbundels.