NL Language

EN
DE

1918

Start van ‘s werelds grootste waterbouwkundig project ooit

1930

De enige echte Zuiderzeepolder

1932

Van Zuiderzee naar Meer

1942

Een stuk nieuw land

1957

Overal ligt modder, zo ver als je kunt kijken

1968

Het land voor Almere en Zeewolde

1975

Verkeersverbinding van Noord-Holland naar Flevoland

2018

Van Zuiderzee naar Meer.

Verhaal

De Zuiderzeewerken hebben ervoor gezorgd dat het Nederland van nu er ingrijpend anders uitziet dan het Nederland van 100 jaar geleden: de woeste Zuiderzee werd bedwongen, de Afsluitdijk en de vorming van nieuw land door de inpoldering van de Wieringermeer, de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn hiervan zichtbare voorbeelden.

 

1. Van Zuiderzee naar (IJssel) Meer

1. Van Zuiderzee naar (IJssel) Meer

“Eens ging de zee hier tekeer, maar die tijd komt niet weer. Zuiderzee heet nou IJsselmeer. Een tractor gaat er nou greppels graven. ‘k Zie tot de horizon geen schepen meer” De bekende Zuiderzeeballade uit 1959 schetst hoeveel impact de veranderingen van de komst van de Zuiderzeewerken heeft op de mens en zijn omgeving.

 
2. Plan-Lely

2. Plan-Lely

De Zuiderzeewet is er niet zomaar. Plannen om de Zuiderzee in te dammen lopen al decennialang. Eind 19e eeuw is de Zuiderzeevereniging opgericht om mogelijkheden tot afsluiting en inpoldering van de gehele Zuiderzee te onderzoeken. Daaruit voortvloeiend komt Plan-Lely als beste uit de bus.

 
3. De Zuiderzeewet en de Zuiderzeewerken

3. De Zuiderzeewet en de Zuiderzeewerken

In het Staatsblad van 14 juni 1918 wordt de Wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee (Zuiderzeewet) afgekondigd. Het startschot om aan de Zuiderzeewerken te beginnen.

 
4. Uitvoering van de Zuiderzeewerken

4. Uitvoering van de Zuiderzeewerken

De Zuiderzeewet is aangenomen. Het eigenlijke werk van dit immense project gaat van start. De Zuiderzeeraad staat aan de leiding. Voor de uitvoering van de waterbouwkundige werken richt men de Dienst der Zuiderzeewerken op. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor het bouwen van de dijken, polders en bruggen.

 
5. De regio van IJsselmeer verandert

5. De regio van IJsselmeer verandert

Van Zuiderzee naar IJsselmeer. Dat brengt grote veranderingen met zich mee. Voor de natuur, de visserij, de mens en het grondgebruik in de wijde regio.

 
Scheepswrakken: een tijdcapsule vol verhalen

Scheepswrakken: een tijdcapsule vol verhalen

Daar waar nu Flevoland ligt, ging honderd jaar geleden de Zuiderzee flink tekeer. Er vergingen dan ook regelmatig schepen in dit gebied. Bij het droogleggen van de Zuiderzee kwamen deze scheepswrakken boven water. Ze bevatten veel informatie over onze geschiedenis. Het verhaal van een schippersfamilie uit Groningen.

 

Achtergrondverhalen